Jiji Lee

VENETIAN PLASTER

Click on a thumbnail to view a larger image

Venetian Plaster I Venetian Plaster II Venetian Plaster III Venetian Plaster IV
Venetian Plaster I Venetian Plaster II Venetian Plaster III Venetian Plaster IV

Venetian Plaster V Venetian Plaster VI Venetian Plaster VII
Venetian Plaster V Venetian Plaster VI Venetian Plaster VII